Solidification of Metals and Alloys No.33/1997

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
LONGA Władysław
CALCULATION OF USABLE HEIGHT OF CUPOLAS
KMiS - 33 01
1021
Pobierz
GUZIK Edward
JAKOŚCIOWA OCENA METODY SFEROIDYZACJI ŻELIWA PRZY UŻYCIU PRZEWODU ELASTYCZNEGO
KMiS - 33 02
1425
Pobierz
KONECNY Lubomir, HAVEL Milan, JELINEK Milan, HAJEK Martin
PRISPEVEK K STANOVENI AKTIVITY KYSLIKU U GRAFITICKYCH LITIN A MOZNOSTECH VYUZITI
KMiS - 33 03
504
Pobierz
MURGAS Marian, POKUSOVA Marcela
OPTIMALIZACIA ZLOZENIA LIATINY S GUBOCKOVYM GRAFITOM
KMiS 33 - 04
637
Pobierz
CHORZĘPA Stanisław, GRANAT Kazimierz
WYTWARZANIE BIMETALICZNYCH POŁĄCZEŃ METODĄ ALFER
KMiS - 33 05
1403
Pobierz
CHMIELA J., CYBO J., CIERNICKI S.
Wymiar fraktaJny profilu przełomu a właściwości mechaniczne i parametry ster·eologiczne żeliwa
KMiS - 33 06
642
Pobierz
HUBAĆKOVA Jirina, JONSTA Zdenek, HYSPECKA Ludmila, REK Antonin, STRANSKY Karel
MOZNOSTI PREVENCE LASTUROVYCH LOMU V TEZKYCH OCELOVYCH ODLITCICH
KMiS - 33 07
674
Pobierz
STRADOMSKI Zbigniew, SOIŃSKI Marek Sławomir
PODWYŻSZENIE WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH STALIWA HADFIELDA DROGĄ WSTĘPNEJ OBRÓBKI UMACNIAJĄCEJ
KMiS - 33 08
2132
Pobierz
KUBICKI Jerzy
PODWYŻSZANIE ŻYWOTNOŚCI ODLEWÓW ZE STALIWA ŻAROWYTRZYMALEGO BEZPOŚREDNIO W FORMIE ODLEWNICZEJ
KMiS - 33 09
484
Pobierz
PIEKARSKI Bogdan
DOBÓR ZA WARTOŚCI Nb I Ti WSTALIWIE TYPU 18/30 POD KĄTEM JEGO ZASTOSOWANIA NA ELEMENTY KONSTRUKCYJNE PIECÓW DO NAWĘGLANIA
KSiM - 33 10
529
Pobierz
SOIŃSKI Marek, STRADOMSKI Zbigniew
WADY STRUKTURY ODLEWÓW STALIWNYCH WYKONANYCH W FORMACH CERAMICZNYCH
KMiS - 33 11
1192
Pobierz
LUKAC Ivan, HROCH Pavel
KONCEPCIA NOvYCH ZLIEV ARENSKYCH Al ZLIATIN PRE TLAKOVE ODLIEVANIE
KMiS - 33 12
536
Pobierz
STUCZYŃSKI Tomasz, WĘŻYK Władysław, ZAMKOTOWICZ Zbigniew
JAKOŚĆ CIEKŁYCH STOPÓW ALUMINIUM; METODY JEJ KONTROLl I POPRAWY
KMiS - 33 13
7086
Pobierz
SKOĆOVSKY P., KONEĆNA R., CHALUPOV A., BENKO P., GASPAR D.
NIEKTORE VYSLEDKY STUDIA ZAKONITOSTI VZTAHOV MEDZI STRUKTUROU, PORUSOVANIM A VLASTNOSTAMI MATERIALOV NA ODLIATKY
KMiS - 33 14
567
Pobierz
ROMANKIEWICZ Ferdynand
WPL YW MODYFIKACJI NA JAKOŚĆ PODEUTEKTYCZNYCH STOPÓW Al-Si
KMiS - 33 15
1839
Pobierz
RZADKOSZ Stanisław, STASZCZAK Leopold
WPŁYW PIERWIASTKÓW MODYFIKUJĄCYCH STRUKTURĘ NA EFEKT UTWARDZANIA DYSPERSYJNEGO STOPÓW ALUMINIUM
KMiS - 33 16
2664
Pobierz
SZAJNAR Jan, GAWROŃSKI Józef
ANALIZA PRZYCZYN POWSTAWANIA KRYSZTAŁÓW KOLUMNOWYCH SPIRALNYCH W ODLEWACH KRZEPNĄCYCH POD DZIAŁANIEM POLA MAGNETYCZNEGO
KMiS - 33 17
532
Pobierz
BRASZCZYŃSKI Janusz, TOMCZYŃSKI Szczepan, ZYSKA Andrzej
BADANIA MECHANIZMU ZUŻYCIA ŚCIERNEGO KOMPOZYTÓW Z CZĄSTKAMI SIC I Cgr
KMiS - 33 18
1891
Pobierz
CHOLEWA Mirosław, GAWROŃSKI Józef
WPŁYW CECH GEOMETRYCZNYCH I TERMOFIZYCZNYCH CZĄSTEK ZBROJĄCYCH NA KRZEPNIĘCIE KOMPOZYTU O OSNOWIE ALUMINIOWEJ
KMiS - 33 19
514
Pobierz
MURGAS Marian, POKUSOVA Marcela
ELEKTROMAGNETICKY KRYSTALIZATOR NA PLYNULE LIATlE PASU ZO ZLIATINY AlSi8,5
KMiS - 33 20
419
Pobierz
ORŁOWICZ Władysław, OPIEKUN Zenon, TRYTEK Andrzej
KONSTYTUOWANIE WARSTW ODPORNYCH NA ŚCIERANIE W ODLEWACH Z ŻELIWA
KMiS - 33 21
729
Pobierz
MESKO Jozef, LEZDIK Viliam
PLNENE ELEKTRODY - PROGRESIVNY SMER PRI ZVARANIA
KMiS - 33 22
725
Pobierz
GRANAT Kazimierz, PIGIEL Mirosław
ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE ŚCIERNE I UTLENIANIE ODLEWNICZYCH STOPÓW TYPU Fe-Cr-Si-C
KMiS - 33 23
811
Pobierz
PESLOVA F., SCHMIDOVA E.,BENES L., CHALUPOVA M.,
VLIV KVALITY ODLEVANI NA KOROZNI A KAVITACNI DEGRADACI MATERIALU
KMiS - 33 24
597
Pobierz
ONYSZKIEWICZ Emilian
CZYNNIKI TECHNOLOGICZNE WPŁYWAJĄCE NA ODPORNOŚĆ NA PĘKANIE STOPU TYTANU alfa + beta’
KMiS - 33 25
1172
Pobierz
STACHURA Stefania
OPTYMALIZACJA OBRÓBKI CIEPLNEJ STALIWA Cr-Mo-V W ASPEKCIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH ORAZ KOSZTÓW WYTWARZANIA
KMiS - 33 26
893
Pobierz
JANUS Andrzej
PRZEMIANA MARTENZYTYCZNA W AUSTENITYCZNYM ŻELIWIE TYPU Ni-Mn-Cu
KMiS - 33 27
1116
Pobierz
PIECH Krystyna, STACHAŃCZYK Jerzy
BADANIA MODELOWE CERAMICZNYCH FILTRÓW PIANKOWYCH
KMiS - 33 28
800
Pobierz
VRABEL Stanislav, BECHNY Lubomir·
KVANTITATIVNE HODNOTENIE UCINNOSTI KERAMICKYCH FILTROV V SYSTEME TESCAN
KMiS - 33 29
503
Pobierz
RAGAN Emil
FILTRACIA HLINIKOVYCH ZLIATIN
KMiS - 33 30
726
Pobierz
BALIŃSKI Andrzej, SMYKSY Krzysztof, LEWANDOWSKI Jan Lech, HUTERA Barbara
WYBRANE ASPEKTY DZIAŁANIA APARATU DO POMIARU SIŁ ADHEZJI I KOHEZJI MATERIAŁÓW WIĄŻĄCYCH
KMiS - 33 31
668
Pobierz
FEDORYSZYN Aleksander
KONCEPCJA STEROWANIA PROCESEM MECHANICZNEJ REGENERACJI OSNOWY PIASKOWEJ MAS
KMiS - 33 32
909
Pobierz
DEDEK Tomas, SOBOTKA Rudolf
MUREXIN FURTENBACH- DNES A ZITRA
KMiS - 33 33
518
Pobierz
PEZARSKI Franciszek, MANIOWSKI Zbigniew, IZDEBSKA- SZANDA Irena
REGENERACJA MAS BENTONITOWYCH JAKO CZYNNIK POPRAWIAJĄCY GOSPODARKĘ MATERIAŁOWĄ ODLEWNI
KiMS - 33 34
1634
Pobierz
PIGIEL Mirosław, GRANAT Kazimierz
ZASTOSOWANIE MIKROFALOWEGO NAGRZEWANIA W ODLEWNICTWIE
KMiS - 33 35
1526
Pobierz
SMOLIŃSKI Aleksander, PIĄTKOWSKI Jarosław, BIŃCZYK Franciszek
WPŁYW NOWYCH SAMOEKSPANDUJĄCYCH TWORZYW TERMOIZOLACYJNYCH NA KSZTAŁTOWANIE JAMY SKURCZOWEJ W STOPACH ALUMINIUM
KMiS - 33 36
1216
Pobierz
HOLTZER Mariusz, ZYCH Jerzy
ZJAWISKA ZACHODZĄCE NA GRANICY FAZ MASA FORMIERSKA - CIEKŁE ŻELIWO A JAKOŚĆ POWIERZCHNI ODLEWÓW
KMiS - 33 37
3313
Pobierz
DOMŻAŁ Ryszard, MIKULCZYŃSKI Tadeusz, SAMSONOWICZ Zdzisław, STAWCZYK Ryszard
WYBRANE BADANIA IMPULSOWEGO ZAGĘSZCZANIA MAS FORMIERSKICH
KMiS - 33 38
986
Pobierz
ŻÓŁKIEWlCZ Zdzisław, JANKOWSKI Wiesław
WPŁYW GAZOWYCH PRODUKTÓW DESTRUKCJI CIEPLNEJ MODELI POLISTYRENOWYCH NA WŁASNOŚCI METALU W PROCESIE PEŁNEJ FORMY
KMiS - 33 39
991
Pobierz
MANIOWSKI Zbigniew, DĘBSKI Mieczysław
EKOLOGIA W MASACH RDZENIOWYCH
KMiS - 33 40
919
Pobierz
DOBOSZ Stanisław Marian
TECHNOLOGIA COLD-BOX W ŚWIETLE MIĘDZYNARODOWYCH BADAŃ OCHRONY ŚRODOWISKA
KMiS - 33 41
709
Pobierz
HOLTZER Mariusz, KARGULEWICZ Iwona
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ PYŁOWO-GAZOWYCH W ODLEWNIACH ŻELIWA
KMiS - 33 42
2253
Pobierz
BARANOWSKI Paweł
WYBRANE PROBLEMY EKSPLOATACJI OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ PRZEMYSŁOWYCH O ZNACZNYM ZAPYLENIU
KMiS - 33 43
898
Pobierz
BARANOWSKI Paweł
WYBRANE PROBLEMY DOBORU ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA DO OŚWIETLENIA POMIESZCZEŃ PRZEMYSŁOWYCH
KMiS - 33 44
1586
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.