Solidification of Metals and Alloys No.36/1998

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
FRAŚ Edward, KAPTURKIEWICZ Wojciech. BURBELKO Andrej
MODELOWE BADANIA PRZEMIANY PRERYTEKTYCZNEJ
KMiS - 36 01
749
Pobierz
FRAŚ Edward
TEORIA ZWIĄZKU MIĘDZY PRZECHŁODZENIEM A LICZBĄ ZIAREN EUTEKTYKI GLOBULARNEJ
KMiS - 36 02
1000
Pobierz
SUCHY Józef, MOCHNACKI Bogdan, KRÓL Stanisław
SEGREGACJA A PĘKANIE ODLEWÓW STALIWNYCH
KMiS - 36 03
1368
Pobierz
MAJCHRZAK Ewa
MODEL KRZEPNIĘCIA ZŁOŻONEGO GEOMETRYCZNIE ODLEWU Z WYKORZYSTANIEM KOMBINOWANEJ METODY ELEMENTÓW BRZEGOWYCH
KMiS - 36 04
862
Pobierz
KONOPKA Zbigniew
IZOTERMA NAPIĘCIA POWIERZCHNIOWEGO STOPÓW DWUSKŁADNIKOWYCH
KMiS - 36 05
1041
Pobierz
KOSOWSKI Adam, STASZCZAK Leopold, STYRKOSZ Jan, TYRAŁA Edward
WRAŻLIWOŚĆ MIKROSTRUKTURY ŻELIWA WYSOKOCHROMOWO-MOLIBDENOWEGO NA GRUBOŚĆ ŚCIANKI ODLEWU
KMiS - 36 06
1723
Pobierz
GUZIK Edward
STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI ŻELIWA SFEROIDALNEGO OTRZYMANEGO TECHNIKĄ PE
KMiS - 36 07
1026
Pobierz
CHMIELA Jerzy, CYBO Jerzy, SŁOTA Damian
FRAKTALNY OPIS ZMIAN TWARDOŚCI ŻELIWA WYKAZUJĄCEGO NA PRZEKROJU ODLEWU GRADIENT UDZIAŁU SKŁADNIKÓW STRUKTURY
KMiS - 36 08
749
Pobierz
BOROWIECKI Bogusław
ROZWINIĘCIE ILOCZYNOWEJ FORMUŁY WSPÓŁCZYNNIKA SPRAWNOŚCI PRZEPŁYWU ŻELIWA W UKŁADZIE WLEWOWYM
KMiS - 36 09
1283
Pobierz
PERZYK Marcin
PROJEKTOWANIE ZASILANIA ODLEWÓW Z ŻELIWA SFEROIDALNEGO WSPOMAGANE KOMPUTEROWO
KMiS - 36 10
3228
Pobierz
JÓŹWIAK Stanisław, BOJAR Zbigniew, CHMIELEWSKI Tomasz, MRÓZ Waldemar
WPŁYW TEMPERATURY I ŚRODOWISKA NA PLASTYCZNOŚĆ INTERMETALI Fe-Al W PRÓBIE ŚCISKANIA
KMiS - 36 11
505
Pobierz
BRASZCZYŃSKI Janusz. ZYSKA Andrzej
WPŁYW CZASU I TEMPERA TURY MIESZANIA KOMPOZYTÓW AK7- SiC NA ROZKŁAD CZĄSTEK W OSNOWIE
KMiS - 36 12
664
Pobierz
MITKO Marian
STRUKTURA KOMPOZYTU STOP AK64- CZĄSTKI GRAFITU PRASOWANEGO W STANIE CIEKŁO-STAŁYM
KMiS - 36 13
1651
Pobierz
KACZOROWSKI Mieczysław, KRZYŃSKA Anna
ROLA SKŁADU CHEMICZNEGO PODCZAS OBRÓBKI CIEPLNEJ STOPÓW Al-Si-Cu
KMiS - 36 14
596
Pobierz
RZADKOSZ Stanisław, STASZCZAK Leopold
KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI WYSOKOWYTRZYMAŁYCH STOPÓW AJ-Zn-Mg
KMiS - 36 15
771
Pobierz
KUBICKI Jerzy, PIEKARSKI Bogdan, LENART Stanisław
PRZEMIANY FAZOWE W STRUKTURZE ODLEWNICZYCH POWŁOK AL-CU ZACHODZĄCE PODCZAS EKSPLOATACJI
KMiS - 36 16
962
Pobierz
BOJAR Zbigniew, CZUJKO Tomasz, ZASADA Dariusz
O ROLI GRAFITU I KRZEMU W PROCESIE ALUMINIOWANIA ZANURZENIOWEGO STOPOWEGO ŻELIWA SZAREGO
KMiS - 36 17
1033
Pobierz
KOMOREK Zenon. BOJAR Zbigniew, ZASADA Dariusz
WPŁYW ZAWARTOŚCI ALUMINIUM NA ZJAWISKO TRANSKRYSTALIZACJI I BUDOWĘ PRZEŁOMÓW W PŁASKICH ODLEWACH Fe-Al
KMiS - 36 18
702
Pobierz
SENDEROWSKI Cezary, BOJAR Zbigniew, ZASADA Dariusz
ANALIZA STRUKTURY I WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI GAZODETONACYJNYCH POWŁOK OCHRONNYCH Z UDZIAŁEM FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH Z UKŁADU Fe-Al
KMiS - 36 19
933
Pobierz
OPIEKUN Zenon. ORLOWICZ Władysław
ILOŚCIOWA ANALIZA FAZOWA W MODYFIKOWANYCH CYRKONEM I BOREM ODLEWNICZYCH STOPACH KOBALTU
KMiS - 36 20
819
Pobierz
BOJAR Zbigniew, KORPIKIEWICZ Jarosław
WPŁYW NIKLU NA MORFOLOGIĘ l SKŁAD CHEMICZNY WĘGLIKÓW W ODLEWNICZYCH STOPACH KOBALTU
KMiS - 36 21
927
Pobierz
BOJAR Zbigniew, ZASADA Dariusz
MECHANIZM WZROSTU POROWATOŚCI W UJEDNORODNIANYCH STOPACH NA OSNOWIE FAZY MIĘDZYMETALICZNEJ Ni3Al
KMiS - 36 22
1051
Pobierz
PROCHORENKO Wiktor, TURCZENKO Nikołaj, PLESZAKOW Edward, BYLICA Andrzej, PROCHORENKO Sergiej, CZAJKA Władysław
ВНУТРЕННИЕ НАПРЯЖЕНИЯ И ПОВТОРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ПОСЛЕ ЛАЗЕРНОГО ОПЛАВЛЕНИА
KMiS - 36 23
120
Pobierz
PRZETAKIEWICZ Wojciech, CZUJKO Tomasz
EFEKTY KRYSTALIZACJI STOPÓW Al-Li PRZETOPIONYCH WIĄZKĄ LASEROWĄ
KMiS - 36 24
905
Pobierz
MAJOR Bogusław, WOŁCZYŃSKI Waldemar, ORDON Jerzy, EBNER Reinhold, KUSIŃSKI Jan
DEPOSITION OF THIN LAYERS USING PULSED LASER
KMiS - 36 25
1472
Pobierz
KUŹMA Marian, WASIŃSKA Teresa, STEFANIUK. Ireneusz, BYLICA Andrzej
MODELOWANIE POLA TEMPERATUROWEGO W STALI SW7M PODCZAS LASEROWEGO HARTOWANIA
KMiS - 36 26
823
Pobierz
MUCHA Zygmunt, HOFFMAN Jacek
DYSTORSJE W LASEROWEJ OBRÓBCE MATERIAŁÓW
KMiS - 36 27
938
Pobierz
POCHMURSKA Anna, BONCZYK A., ARABSKI Yu., ARABSKI R.
POWIERZCHNIOWE HARTOWANIE LASEROWE STALI DLA NARZĘDZI SKRAWAJĄCYCH
KMiS - 36 28
508
Pobierz
BYLICA Andrzej, DZIEDZIC Andrzej
OPTYMALIZACJA PROCESU LASEROWEJ I KONWENCJONALNEJ OBRÓBKI CIEPLNEJ STALI SZYBKOTNĄCEJ SW7M
KMiS - 36 29
1160
Pobierz
BYLICA Andrzej, BOCHNOWSKI Wojciech
WPŁYW TEMPERATURY ODPUSZCZANIA NA WŁASNOŚCI STALI SK5MC PRZETOPIONEJ WIĄZKĄ LASEROWĄ
KMiS - 36 30
1523
Pobierz
BYLICA Andrzej, ADAMIAK Stanisław
WPŁYW WĘGLA NA STRUKTURĘ I WŁAŚCIWOŚCI STOPÓW Fe-C HARTOWANYCH LASEROWO
KMiS - 36 31
1115
Pobierz
OŚLIZŁO Dariusz, KUD Kazimierz
LASEROWE CIĘCIE CIENKICH BLACH CHROMONIKLOWYCH MARTENZYTYCZNYCH I AUSTENITYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE STALI AMS5504 I AMS5510
KMiS - 36 32
1827
Pobierz
NAPADŁEK Wojciech, PATEJUK Aleksy, PRZETAKIEWICZ Wojciech
WPŁYW STOPOWANIA LASEROWEGO I NAPAWANIA METODĄ TIG NA MIKROSTRUKTURĘ STALI 50H21G9N4
KMiS - 36 33
1136
Pobierz
JENDRZEJEWSKI Rafał. ŚLIWIŃSKI Gerard, SERBIŃSKI Waldemar
STEREOLITOGRAFIA LASEROWA Z WYKORZYSTANIEM PROSZKÓW METALI: MIKROSTRUKTURA BRĄZU B10
KMiS - 36 34
1688
Pobierz
WIELOCH Grzegorz, KALITA Wojciech, HOFFMAN Jacek
PRÓBA ZASTOSOWANIA LASERA DO CIĘCIA DREWNA ZMODYFIKOWANEGO STYRENEM
KMiS - 36 35
2223
Pobierz
ORŁOWICZ Władysław, TRYTEK Andrzej
USZLACHETNIANIE POWIERZCHNIOWE ŻELIWA
KMiS - 36 36
1267
Pobierz
ORŁOWICZ Władysław, OPIEKUN Zenon, MRÓZ Marek
NAPRAWA SPAWANIEM I KONTROLA NIENISZCZĄCA ODLEWÓW ŻELIWNYCH
KMiS - 36 37
1200
Pobierz
POLIT Jacek, STEFANlUK Ireneusz, BYLICA Andrzej
BADANIA RENTGENOGRAFICZNE STALI SK5MC PO OBRÓBCE LASEROWEJ
KMiS - 36 38
925
Pobierz
WYCIŚLIK Andrzej
PRZYKRYWKA DO PIONOWEGO WPROWADZANIA KAPILARY ABSORPJOMETRU DO TEFLONOWEGO NACZYNIA KRATEROWEGO I JEJ ROLA W ANALIZACH IZOLATÓW WĘGLIKOWYCH I MIĘDZYMETALICZNEJ FAZY gamma' METODĄ AAS
KMiS - 36 39
618
Pobierz
MRÓZ W., ANTONIK A , NOREK P., PROKOPIUK A, JÓŹWIAK. S., BOJAR Z., BYSTRZYCKI J., MAMYRIN B.A, SCHMIKK D. V., KIRILLOV N.S.
ZASTOSOWANIE SPEKTROMETRU MASOWEGO TYPU "MASS-REFLECTRON" W BADANIACH JEDNORODNOŚCI PRZESTRZENNEJ SKŁADU CHEMICZNEGO I DOMIESZKOWANIA STOPÓW LEKKIMI PIERWIASTKAMI
KMiS - 36 40
927
Pobierz
КОВАЛЕВСКИЙ В. В., ВОРОБЬЕВ В. И., ТАРАСОВА Т. В., СЕРГУТИНА Т. Э.
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛАЗЕРНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ С ПОСЛЕДУЮЩИМ АЗОТИРОВАНИЕМ
KMiS - 36 41
142
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.