Solidification of Metals and Alloys No.42/2000

Artykuły w tym wydaniu

Autor
Tytuł
Tom
Pobrań
Język
FRAŚ Edward, GÓRNY Marcin
WPŁYW STOPNIA PRZECHŁODZENIA I CZASU UPŁYWAJĄCEGO OD MODYFIKACJI NA GĘSTOŚĆ ZIAREN EUTEKTYCZNYCH W ŻELIWIE PODEUTEKTYCZNYM
KMiS - 42 01
1079
Pobierz
FRAŚ Edward, GÓRNY Marcin
ZASTOSOWANIE GEOMETRII FRAKTALNEJ DO OCENY KLASYFIKACJI GRAFITU W ŻELIWIE
KMiS - 42 02
899
Pobierz
SZAJNAR Jan
WARUNKI TRANSFORMACJI STRUKTURY W ODLEWACH KRZEPNĄCYCH PRZY WYMUSZONEJ KONWEKCJI
KMiS - 42 03
757
Pobierz
ПРОХОРЕНКО Вiктор, МУДРИЙ Степан, ПРОХОРЕНКО Сергiй
ТЕМПЕРАТУРНА ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРНО-ФІЗИЧНОГО СТАНУ РІДКИХ Zn TA Al НОВІ ТЕХОЛОГІЧНІ МОЖЛИВОСТІ
KMiS - 42 04
884
Pobierz
ORŁOWICZ Władysław, MRÓZ Marek
STRUKTURA STOPU AK 7 MODYFIKOWANEGO TYTANEM I BOREM ORAZ GWAŁTOWNĄ KRYSTALIZACJĄ
KMiS - 42 05
1729
Pobierz
BYDAŁEK Adam W., CZYŻ Marek
ANALIZA ZJAWISKA SEGREGACJI ODWROTNEJ WLEWKÓW BK331
KMiS - 42 06
1678
Pobierz
WODECKI Wiktor
ANALIZA STRUKTURY I WŁAŚCIWOŚCI STOPÓW Cu-Zn-Al-Si
KMiS - 42 07
4956
Pobierz
FRAŚ Edward, KOPYCIŃSKI Dariusz, JANAS Andrzej
ROLA WĘGLIKA ALUMINIUM I KONTROLA JEGO ILOŚCI W WYBRANYCH MATERIAŁACH METALOWYCH
KMiS - 42 08
1158
Pobierz
DUDYK Maksymilian
ZASTOSOWANIE WĘGLIKA KRZEMU DO WYTOPU ŻELIWA SZAREGO W ŻELIWIAKU
KMiS - 42 09
2423
Pobierz
PIEKARSKI Bogdan
WĘGLIKI W STABILIZOWANYM STALIWIE AUSTENITYCZNYM
KMiS - 42 10
2209
Pobierz
JAWORSKI Jan
BADANIE ODPORNOŚCI NISKOSTOPOWEJ STALI SZYBKOTNĄCEJ SW3S2 NA SPADEK TWARDOŚCI POD WPŁYWEM TEMPERATURY
KMiS - 42 11
1507
Pobierz
BARTOCHA Dariusz, JURA Stanisław
KOMPUTEROWA SYMULACJA HARTOWANIA
KMiS - 42 12
1059
Pobierz
WIERZBICKA Barbara
OBRÓBKA CIEPLNA BRĄZU ALUMINIOWEGO KRZEPNĄCEGO POD CIŚNIENIEM
KMiS - 42 13
7908
Pobierz
JÓŹWIAK Stanisław, CZUJKO Stanisław, BOJAR Zbigniew
SPECYFIKA ZJAWISK STRUKTURALNYCH WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS OBRÓBKI CIEPLNOPLASTYCZNEJ STOPÓW NA BAZIE FAZY Z UKŁADU Fe-Al
KMiS - 42 14
2089
Pobierz
ZASADA Dariusz, JOŹWIK Paweł, BOJAR Zbigniew
WPŁYW PIERWIASTKÓW STOPOWYCH NA EFEKTY PROCESU HOMOGENIZACJI I PRZERÓBKI CIEPLNOPLASTYCZNEJ STOPÓW NA BAZIE FAZY MIĘDZYMETALICZNEJ Ni3Al
KMiS - 42 15
1635
Pobierz
BOJAR Zbigniew, JÓŹWIK Paweł, ZASADA Dariusz
WPŁYW WARUNKÓW HOMOGENIZACJI STOPU NA BAZIE FAZY MIĘDZYMETALICZNEJ Ni3Al NA JEGO PODATNOŚĆ DO ODKSZTAŁCENIA PLASTYCZNEGO
KMiS - 42 16
1854
Pobierz
ДУРЯГIНА Зоя
ПIДВИЩЕННЯ КОРОЗIЙНО-МЕХАНIЧНОI СТIЙКОСТI НЕРЖАВIЮЧИХ СТАЛЕЙ ШЛЯХОМ ПОВЕРХНЕВОI ОБРОБКИ
KMiS - 42 17
930
Pobierz
MRÓZ W., ANTONIK A., GOJŁO D., PROKOPIUK A., CZUJKO T., JÓŹ:WIAK S.
POMIAR ZAWARTOŚCI LEKKICH PIERWIASTKÓW W DWUSKŁADNIKOWYCH STOPACH Al-Li W OKOLICY SPOINY SPAWALNICZEJ
KMiS - 42 18
632
Pobierz
BRASZCZYŃSKI Janusz, CISOWSKA Małgorzata, BRASZCZYŃSKA Katarzyna
WPŁYW RODZAJU CZĄSTEK W KOMPOZYTACH METALOWYCH NA ZUŻYCIE ŚCIERNE PRZECIWPOWIERZCHNI W PROCESACH TARCIA SUCHEGO
KMiS - 42 19
1044
Pobierz
ZYSKA Andrzej, BRASZCZYŃSKA Katarzyna
WPŁYW WARSTWY SiO2 POKRYWAJĄCEJ CZĄSTKI SIC NA STRUKTURĘ KOMPOZYTÓW AlMg5-SiC
KMiS - 42 20
901
Pobierz
TOMCZYŃSKI Szczepan, MITKO Marian
STRUKTURA KOMPOZYTU Al - Cgr PO POWTÓRNYM PRZETOPIE
KMiS - 42 21
884
Pobierz
MITKO Marian
MORFOLOGIA STRUKTURY KOMPOZYTU STOP AK20- GRAFIT NATURALNY
KMiS - 42 22
1900
Pobierz
MAJOR Bogusław, EBNER Reinhold
NANOMATERIAŁY OSADZANE LASEREM IMPULSOWYM - TECHNIKA PLD
KMiS - 42 23
2837
Pobierz
SYPIEŃ Anna, KUSIŃSKI Jan
WPŁYW OBRÓBKI LASEROWEJ NA MIKROSTRUKTURĘ I WŁASNOŚCI MAGNETYCZNE STOPU AMORFICZNEGO FeSiB
KMiS - 42 24
1124
Pobierz
SAGAN Piotr, ZAWIŚLAK Józef, KUŹMA Marian
STRUKTURA CIENKICH WARSTW CdHgTe OTRZYMYWANYCH METODĄ LASEROWEJ ABLACJI
KMiS - 42 25
1065
Pobierz
CZUJKO Tomasz, ZASADA Dariusz, BOJAR Zbigniew
STRUKTURA STOPÓW NA OSNOWIE FAZ MIĘDZYMETALICZNYCH Z UKŁADU Ni-Al PO PRZETAPIANIU LASEROWYM
KMiS - 42 26
1836
Pobierz
NAPADŁEK Wojciech, GOMUŁA Piotr, PRZETAKIEWICZ Wojciech
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI POWŁOK CERAMICZNYCH NA BAZIE CYRKONU NA TRYSKANYCH NA STOP PA30
KMiS - 42 27
1430
Pobierz
NAPADŁEK Wojciech, GOŁDA Marcin, PRZETAKIEWICZ Wojciech*
BADANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI CYRKONOWYCH POWŁOK CERAMICZNYCH NA TRYSKANYCH NA STALI ZAWOROWEJ H10S2M
KMiS - 42 28
1483
Pobierz
KĄC Sławomir, KUSIŃSKI Jan, SYPIEŃ Wojciech, WOLDAN Agnieszka
WPŁYW WSTĘPNEGO PODGRZANIA STALI SWV9 PRZED OBRÓBKĄ LASEROWĄ NA JEJ STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI
KMiS - 42 29
1232
Pobierz
BYLICA Andrzej, Dziedzic Andrzej
WPŁYW PARAMETRÓW OBRÓBKI LASEROWEJ I KONWENCJONALNEJ NA STRUKTURĘ I WŁASNOŚCI STALI SZYBKOTNĄCEJ SW7M
KMiS - 42 30
1423
Pobierz
BYLICA Andrzej, BOCHNOWSKI Wojciech
ZMIANA WŁASNOŚCI STALI SZYBKOTNĄCEJ SK5M PO OBRÓBCE LASEROWEJ
KMiS - 42 31
1490
Pobierz
POKHMURSKA Anna, KAMINSKI Orest, DOVHUNYK Volodymyr, MUCHA Zygmunt, KALITA Wojciech
WPŁYW OBRÓBKI LASEROWEJ NA ODPORNOŚĆ NA ŚCIERANIE POWIERZCHNI STALI EUTEKTYCZNEJ
KMiS - 42 32
1254
Pobierz
GRABAS Bogusław
MODELOWANIE PÓL TEMPERATUR PRZY UWZGLĘDNIENIU TŁUMIENIA WIĄZKI LASEROWEJ W KANALIKU PAROWYM PODCZAS SPAWANIA LASEROWEGO
KMiS - 42 33
1019
Pobierz
HOFFMAN Jacek, KURZYNA Jacek, SZYMAŃSKI Zygmunt, JAKUBOWSKI Jerzy, KOLASA Andrzej,
MONITOROWANIE JAKOŚCI SPOINY PODCZAS SPAWANIA LASEROWEGO
KMiS - 42 34
1978
Pobierz
HOFFMAN Jacek
POCHŁANIANIE PROMIENIOWANIA LASEROWEGO W PROCESIE SPAWANIA
KMiS - 42 35
2356
Pobierz
ORŁOWICZ Władysław, TRYTEK Andrzej
WPŁYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH PROCESU GTAW NA KSZTAŁTOWANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ ODLEWÓW ŻELIWNYCH
KMiS - 42 36
1206
Pobierz
OPIEKUN Zenon
KSZTAŁTOWANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ ODLEWU STOPU KOBALTU METODĄ GTAW
KMiS - 42 37
1151
Pobierz
CZABAN Wasyl
RÓWNANIA RÓŻNICOWE PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ROZSZERZENIA MATERIAŁU
KMiS - 42 38
552
Pobierz
NAPADŁEK Wojciech
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE STALI 40H HARTOWANEJ LASEROWO
KMiS - 42 39
14226
Pobierz

Znajdź artykuł

Wyrażenie
Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.