dr inż. Ewa Olejnik

Dr inż. Ewa Olejnik jest adiunktem na Wydziale Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Jej pasją jest jednak nie tylko inżynieria materiałowa ale także...sztuka. Maluje, rysuje i rzeźbi, a że robi to doskonale przekonacie się państwo przeglądając zebrany materiał.

Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.