dr inż. Edyta Hetmaniok

dr inż. Edyta Hetmaniok jest adiunktem na Wydziale Matematyki Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Tytuł magistra inżyniera w specjalności Statystyka matematyczna i zarządzanie zdobyła na Wydziale Matematyczno-Fizycznym Politechniki Śląskiej w 2000 roku, w 2005 roku na tym samym wydziale uzyskała tytuł doktora nauk fizycznych. Jest współautorką około 40 pozycji naukowych, uczestniczyła w kilkunastu konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Przedmiotem jej badań naukowych są obecnie metody rozwiązywania zadań inżynieryjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień odwrotnych przewodnictwa ciepła, oparte na algorytmach sztucznej inteligencji inspirowanych zachowaniami ze świata rzeczywistego. Należą do nich: algorytm poszukiwania harmonii (Harmone Search algorithm) zainspirowany podobieństwem między procesem budowania harmonii dźwięków podczas improwizacji jazzowej a poszukiwaniem argumentu realizującego minimum funkcji, jak również algorytmy inspirowane przyrodniczo, czyli algorytmy mrówkowe (Ant Colony Optimization algorithm) oraz algorytmy pszczele (Artificial Bee Colony algorithm). Ich powstanie zostało zainspirowane obserwacjami zachowania żywych mrówek oraz
pszczół. Proste zachowania z ich życia, dotyczące głównie sposobów wyznaczania najkrótszej drogi do źródła pożywienia i wynikające z nich metody omijania przeszkód pojawiających się niespodziewanie na szlaku, a także specyficznych sposobów przekazywania informacji o jakości i położeniu znalezionych źródeł pokarmu, zaowocowały stworzeniem efektywnych algorytmów rozwiązywania zadań optymalizacji globalnej. W najbliższej przyszłości planowane jest rozszerzenie badań o algorytmy immunologiczne inspirowane mechanizmami funkcjonującymi w systemach odpornościowych organizmów żywych. W pracy dydaktycznej dr Hetmaniok zajmuje się nauczaniem podstaw matematyki wyższej, matematyki dyskretnej, teorii optymalizacji oraz zastosowaniami matematyki w ekonomii. Poza pracą jej pasję stanowią kino, książki oraz podróże.

Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.