inż. Magdalena Olesińska

Jestem studentką II stopnia Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Od urodzenia moja rodzina zakładała, że zostanę polonistką jak mama, która skończyła Filologię Polską na Uniwersytecie Jagiellońskim, ja jednak miałam inne plany. Poszłam w ślady dziadka, który co prawda nie studiował Odlewnictwa, tylko Budowę Maszyn, ale połowę swego życia spędził w Hucie im. Sendzimira w Nowej Hucie w Krakowie.

W czasie trwania studiów wstąpiłam do studenckiego koła naukowego „ZGAREK” Wydziału Odlewnictwa pod przewodnictwem Pani dr inż. Barbary Olszowskiej-Sobieraj. Podczas XLVIII Sesji Studenckich Kół Naukowych wraz z koleżanką Ewą Pamułą zajęłam I miejsce w grupie studentów w Sekcji XVIII Odlewnictwa za referat pod tytułem: „Wpływ płynów ustrojowych na tytanową endoprotezę stawu biodrowego”.
Następnie podjęłam współpracę z Panią dr inż. Ewą Olejnik na temat otrzymywania warstw kompozytowych metoda in situ. Dzięki badaniom przygotowałyśmy pracę na VII Seminarium Studenckiego Koła Naukowego Odlewników SFEROID 2011 pod tytułem: „Warstwy kompozytowe otrzymywane metoda in situ w odlewach z żeliwa”. Za referat ten otrzymałam wyróżnienie w grupie studentów.
Dzięki AGH wzięłam udział w szkoleniu: WEWNĘTRZNY AUDITOR Zintegrowanego Systemu Zarządzania ISO 9001 : 2008 oraz 14001 : 2004 i pozytywnie zdałam egzamin końcowy zgodnie z wytycznymi DEKRA Certification Sp. Z o. o.

Kontynuuję naukę na Wydziale Odlewnictwa i mam nadzieję, że będę mogła się dalej rozwijać.

Copyrights: Politechnika Śląska | Projekt i realizacja: Medium
Człowiek-najlepsza inwestycja! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.